Er jeg i stand til at få en BPA ordning?

BPA
Hvis du gerne vil have en BPA ordning (BPA står for borgerstyret personlig assistance) skal du, som et udgangspunkt, have et massivt hjælpebehov således at du har brug for hjælp til stort set alt der har med at udføre normale daglige funktioner.
Du skal derfor have brug for at få pleje konstant, have en konstant overvågning eller en anden for bistand der kan være praktisk for dig.

Du kan få en Borgerstyret Personlig Assistance hvis du ikke får dine behov opfyldt i serviceloven

Hvis du gerne vil gøre brug af BPA er det vigtigt at serviceloven ikke går ind og dækker de behov du har i form af personlig pleje, andet hjælp der kan være af praktisk karakter, eller til sidst ledsagelse. Hvis serviceloven opfylder dit behov inde for dette, vil du ikke kunne få en BPA.
Derudover skal du med en BPA ordning blive en arbejdsgiver – da du jo giver job til dine kommende medarbejdere. Derfor skal du være over 18 år, eller have fået tilladelse af staten til at du kan oprette en virksomhed.
Du kan dog også vælge at lade andre stå for arbejdsgiver delen, hvoraf du dog stadig skal kunne lede medarbejderne igennem dagligdagen.
Derudover skal du stadig bo for dig selv, og ikke være understøttet af en sekundær boform hvor du får tilbudt en form for personlig hjælp. Det må heller ikke være bistand i form af socialpædagogisk. Det er set at nogle alligevel får godkendt deres BPA ordning, men man vil ikke have ret til det.
Staten ved at alle mennesker er forskellige – det gør selvfølgelig også at du kan få en BPA ordning på trods af de normale regler som de forskellige kommuner sætter op.

Læs også  Det er godt på CV’et at have været handicaphjælper